Disclaimer

 In deze disclaimer wordt verstaan onder:
– de webpaginawww.indusafety.nl en alle daarbij behorende pagina’s
– de uitgever: Indusafety bv
– gebruik(en): onder meer inladen, opvragen, lezen, bekijken en kopieren
– u: de natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt
– de inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks en/of andere objecten
– schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook

 

 Het onderstaande is van toepassing op de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer

 

 De uitgever spant zich ervoor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is

 

 De uitgever verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins

 

 De uitgever is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit ui of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen

 

  De uitgever mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment laten veranderen of beeindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. De uitgever is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beendiging

 

 De uitgever is niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in

 

 Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in het breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt

 

 De uitgever behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de uitgever de toegang tot de webpagina monitoren

 

 U zal de uitgever, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden